Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1911-09-19

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Rudolph Tegner

Document content

Awaiting summary

Transcription

19-9-11

Kjære Hr. Tegner
Naar De ikke ønsker at benytte en Architect skal jeg ikke insistere derpaa, naar vi kun faae en Overflade af Kummens Legeme som er tilfredsstillende, saa er det Alt hvad jeg forlanger. Men det forlanger jeg ogsaa at denne Brønd skal være saa fuldendt som man kan gjøre den.
De behøver blot at see paa Staclen paa Gammel Torv, for at erfare hvor

ledes Mørtel[?] ikke behandles.
Det glæder mig derfor at De vil reise først inden der fortsættes.
Husk altsaa paa at see i Berlin Dandserindebrønden i et Privathuus ved Potsdamer Plads; den kan sees fra Gaden Voss strasse, ? som løber bagved Pladsens Nordside. Gaden maa være enten Königgrätzen eller Voss strasse vistnok den sidste.

I Venedig, Padua (San Antonio) Florents (San Lorenzo Capellet med Ve[r]rocchios Porfyr Sarcophag) Siena vil De finde Broncearbeider hvor De sikkert vil faa Ideer til Behandlingen af Kummens glatte Overflade.

Med Hensyn til Marmorgruppen "Jordbundet" er jeg i Forlegenhed. Jeg selv synes stadig særdeles godt om den. Om dens Composition, Udtryk og Symbolik. Men jeg kan dog ikke erhverve til Glyptotheket et saa stort (i Dimensioner) Kunstværk, men alle de Andre, som ogsaa have Stemme med, modsætte sig Anskaffelsen.
Jeg vil derfor foreslaae, at den bliver staaende paa sit nuværende midlertidige Sted - i Længden kan den jo ikke blive der, da den i dobbelt Forstand "staaer i Veien", men den sees udmærket i brillant Lys og de mange forbipasserende standse jevnligt ved den.

Jeg kan ikke opgive Haabet om at Stemningen kan vende sig til Fordeel for den.
Jeg troer derfor at De ikke vilde handle klogt i at tage den tilbage og sætte den under Tag, med mindre De selv har fundet en god Plads til den.
En enkelt Vinters Frost kan vist ikke skade den.
Sindings Terra Mater, som er langt finere udført staaer nu paa 5te Aar i det Frie uden at have lidt noget.
Jeg haaber at faae den at see inden De reiser.

Med venlig Hilsen ogsaa til
Frøken Jørgensen er jeg
Deres hengivne
Carl Jacobsen

[på langs af papiret]

Jeg har i dag faaet R. Jensens Tilbud paa Broncen. Rasmussens kommer forhaabentlig snart.

Prisen 10000 Kr er den samme som jeg havde tænkt at byde Dem, hvis det[n] kunde kjøbes til Glyp. Som Gave vilde Glyp ikke være bekjendt at modtage det

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Hellerup

Glyptotekets Arkiv