Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-11-14

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Rudolph Tegner

Document content

Awaiting summary

Transcription

14-11-10

Hr. Rudolph Tegner

Deres Gruppe er kommen i god behold til Glyp og opstillet i festsalen sammen med Hr. Bonnesens Skizze. Nu er Spørgsmaalet hvad det vil koste at udføre den til Støbning i Bronze.
Størrelsen maa, som jeg troer vi blev enige om, ikke være for stor, Figurerne kun en Ubetydelighed over en normal Kvindes Højde. Jeg Tænker mig 1M 65, Legemets

Længde. Da Figurerne staar noget skraat [udregning] bliver Høiden h. jo lidt mindre. Jeg troer at Brønden kan staa smukt foran Rosenborg Slot:
enten i Plainen ved Indgangen til selve Slottet, eller ved Plainen til højre for Linde Alléen hvor Laurbærtræerne staa om Sommeren.
Jeg beder Dem opgive Prisen for Gruppen og Brønden leveret i Gibs og specificeret Priserne for Gruppen for sig og for Brønden for sig.
For Bronzestøbningen maa da naar Tiden kommer Bronzestøbe-

ren opgive.
Jeg er ikke ganske vis paa, om Figurerne ikke skulle være endnu lidt slankere dette kan jo, om fornødent, gjøres ved den eventuelle Udførelse i det Store.
Derom vil jeg høre Damernes Mening.

Venlig Hilsen
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Hellerup

Glyptotekets Arkiv