Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-08-10

Afsender

Louis Hasselriis

Dokumentindhold

Hasselriis tilbyder Københavns magistrat at udføre en sokkel til Den vinsugende satyrdreng.

Transskription

Kjøbenhavn den 10 August 1891.

Til den i sin Tid af Kjøbenhavns Magistrat, for Legatet "Albertina", anskaffede Statue, forestillende en Satyrdreng som suger Vin af en Amphora og som foreløbig er opstillet i Ørstedsparken, tillader undertegnede Billedhugger L. Hasselriis, som har modelleret Statuen sig herved at fremsende til den ærede Magistrat, et Forslag til endelig Opstilling. Som medfølgende Tegninger viser, foreslaaes Statuen flyttet hen midt for Indgangen til Parken paa et Fodstykke af Bronce, med Vandhane og bagere, paa en Sokkel af poleret grønlig Granit. Undertegnede tilbyder at levere dette Fodstykke med Tilbehør for en Sum af 2,500 Kroner og formener at det kan være færdigopstillet senest ½ Aar efter at Bestillingen er bleven mig overdraget

Ærbødigst
L. Hasselriis
Via Aurora N: 25.
Roma

Til
Kjøbenhavns Magistrats 4de Afdeling

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.