Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1896-01-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen foreslår arkitekt Hans Koch som nyt medlem af Albertinas bestyrelse efter Hammerich.

Transskription

16-11-96

I Besiddelse af Magistratens ærede Skrivelse af 14' October tillader jeg mig herved at foreslaa Hr. Architect Koch til Medlem af Legatet Albertinas Bestyrelse.

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertinas"s kopibog. Thorvaldsens Museum