Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Uden nærmere tidsangivelse

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens disposition til en tale, han har holdt i Glyptoteket.

Transskription

I a

4 Elemente

Det aandelige Livs Factorer
Gode
Sande
Skjønne

Kunsten er det skjønnes Evangelium

Det er med Kunsten vi i aften

Fleersidig

Vort Folk litterairt dannet
Sydboer Blod af deres Blod

Skjønhedssandsen mangler hos os
Generationer

I b

Vort Lands Natur

Betingelsen for Skjønhedssands
Lykkeligt at vi nu have denne Betingelse

For 100 Aar siden

Thorv. Mus. Maleri, Moltke, Rosenborg
De kgl Malerisaml Kunstmuseet, De aarlige Udstillinger
Hirschsprungs Samling
[her indskudt fra venstre side] Henvise til den Glæde den Nydelse som de byde og som blive større og større jo mere man hengiver sig dertil

Kas - Glyp
__
Glyp 2 Afdelinger
Den Moderne [her indskudt fra venstre side] Thorv. Ganymed i Berlin
Zahrtman [til højre] Zahrtmans, Bissen, Jerichau Freund, Sinding
en Række rige Samlinger
Medailler Plaquetter
Malerisamlingen

II a

Thorvaldsens Malerisaml
Recreation

Palmehaven
Alle Genre tilladte undtagen den kjedelige

Fakta

PDF
Tale

Dansk

København

Carlsberg arkiv