Menu

Søgeresultater: 51

1886-12-29

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved glæder sig over, at C.J. er begyndt på opstillingen af den palmyrenske samling i Glyptoteket. I forbindelse med…

1887-01-27

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at CJ ikke er tilfreds med tingene fra Cypern. De blev købt ubeset.

1887-02-17

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har købt låget til sarkofagen fra Sidon og håber at kunne købe hele sarkofagen.

1887-03-07

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved inviterer CJ og Ottilia til Beirut, hvis de skulle finde tiden for lang i Athen.

1887-06-23

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har fået tilladelse af Hamdi-Bey til at udføre en sarkofag fra Latakia, og han spørger CJ, om han skal sende de…

1887-07-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Originale brev bortkommet. Afventer scanning

1887-07-15

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at hans kondolancer i anledning af J.C. Jacobsens død har krydset CJs seneste brev. Han beklager endv…

1887-07-27

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har købt en samling på i alt 6 palmyrenske genstande, for at de 2 bedste ikke skulle blive solgt til en fransk …

1887-08-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har sendt sarkofagen og 6 palmyrenske buster afventer at blive afskibet. Han beklager sig over varmen og agter …

1887-12-02

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved sender sine juleønsker til Carl og Ottilia Jacobsen

1888-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved meddeler Carl Jacobsen, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitse…

1888-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved deltager i Carl Jacobsens sorg over, at datteren Beatrice ligger for døden. Han sender fotografier af 3 palmyre…

1888-03-21

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved kondolerer i anledning af Beatrice Jacobsens død. Løytved er blevet tilbudt en sarkofag med Mumie i Kairo for 5…

1888-05-30

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at der var ting, der ikke blev erhvervet, og at han ikke har mulighed for at komme og se Jacobsens sa…

1888-07-23

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har endnu ikke hørt, om Jacobsen har modtaget sarkofagen fra Cairo. Han mener ikke, at der vil blive problemer …

1888-08-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beder Carl Jacobsen snarest at meddele, om han har modtaget mumien fra Cairo. Han spørger endvidere om Carl Jac…

1890-11-03

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved fortæller, at den forhenværende svenske og norske minister, M. de Ehrenhoff i Constantinople er død og har efte…

1890-11-04

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved er ankommet til Syrien, hvor der stadig er meget varmt og en koleraepedimi truer.

1890-11-22

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har fået fotografier af to relieffer og spørger Carl Jacobsen, hvor meget man må byde.

1891-01-22

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved er ked af at høre Paul Arndts bedømmelse af terrakottafiguren. Han vil bede sælgeren tage det tilbage.