Menu

Resultater: 118

Udateret

Henry Tegner

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

Untitled

Vilhelm Dahlerup

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

Udateret

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag.

1878-08-09

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Ottilia Jacobsen har været alvorlig syg, og Carl Jacobsen beder Andreas Weis om at udsætte sit besøg.

1878-10-08

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen beder Weis tage til Köln og byde på en auktion.

1878-12-21

Carl Jacobsen

Frants Henningsen, Julius Lange, Laurits Tuxen, Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen besvarer en henvendelse om en skulptur af Børjeson.

1880-01-28

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen spørger Weis, om han vil rejse til Köln. Formodentlig igen for at byde på en auktion.

1880-04-10

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver vedrørende nogle fotografier.

1880-04-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsens skal bruge en biografi om Carstens.

1880 november

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen afviser at støtte musikalske arrangementer, som Weis formodentlig har anmodet om.

1880-12-22

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen har ventet forgæves på et besøg af Weis.

1881-01-19

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen har anbefalet Rosenørn-Lehn at ansætte Weis på Kobberstiksamlingen.

1881-01-19

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen har anbefalet Weis for Rosenørn-Lehn til en stilling på Kobberstiksamlingen.

1882-04-25

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver om et stipendium til illustratoren Hans Tegner.

1883-07-17

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag sammen med Julius Lange og Ingvald Undset.

1884-03-31

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl og Ottilia Jacobsen inviterer Weis til middag.

1885-03-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag. Blandt de øvrige indbudte er L. Tuxen.

1886-01-11

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen hilser fra sønnen Erland, der blev født 9. januar om aftenen.

1886-04-13

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen sender 500 kr til Weis som rest betaling for Børjesons "Simmeren".

1886-08-03

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen beder Weis gennemlæse en skrivelse til Aarhus Museum.