Menu

Resultater: 56

Untitled

Vilhelm Dahlerup

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

Udateret

Henry Tegner

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

Udateret

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag.

1878-08-09

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen fortæller, at Ottilia har været meget syg, og han beder Weis udsætte sit besøg.

1878-12-21

Carl Jacobsen

Frants Henningsen, Julius Lange, Laurits Tuxen, Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen besvarer en henvendelse om en skulptur af Børjeson.

1880-04-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1881-01-19

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen har anbefalet Rosenørn-Lehn at ansætte Weis på Kobberstiksamlingen.

1882-04-25

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver om et stipendium til illustratoren Hans Tegner.

1883-07-17

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag sammen med Julius Lange og Ingvald Undset.

1885-03-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Middagsinvitation

1886-08-03

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen beder Weis gennemlæse en skrivelse til Aarhus Museum.

1888-08-31

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1890-06-20

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag og ønsker at tale med ham om erhvervelsen af en skulptur af Caïn til et springv…

1890-12-05

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver om planerne for Glyptoteket.

1895-11-08

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1896-11-09

Vilhelm Dahlerup

Andreas Peter Weis

Dahlerup klager over, at hans honorar er for lille.

1896-11-25

Henry Tegner

Andreas Peter Weis

Henry Tegner (Rudolph Tegners far) oplyser, på sønnens vegne, om prisen på et relief til Florapavillonen.

1896-12-13

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

CJ skriver til Weis om ølsygen på Gamle Carlsberg og om forholdet til Anton v. Aa. Kühle.

1905-03-27

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver til Weis fra Athen og mindes sidst, de var der sammen. Afventer transskription

1905-07-16

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen takker for nogle fotografier.