Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-08-31

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil gerne have at Paul Dubois får sit ridderkors ved ankomsten til Hotel Dagmar. Det er vigtigt for Danmarks omdømme i udlandet at hædre den berømte kunstner.

Transskription

31-8-

Kjære Andreas
Det gjorde os meget ondt at Du i Onsdags besøgte os forgjæves. Jeg haaber det ikke lader Dig afskrække for Fremtiden

Nu endelig fik jeg Brev fra Dubois at han kommer hertil Tirsdag Aften den 4 Sept.
Det vilde være smukt hvis enten hans Dannebrogsorden laa paa Bordet til ham i Dagmar

hotellet naar han kom eller at det kunde blive bragt ham med Morgenkaffen Onsdag Morgen. Kan det ikke lade sig gjøre?
Jeg vil naturligviis underholde ham paa bedste Maade, men smukt vilde det være om der fra Kunstnernes Side blev gjort noget særligt for at hædre ham.
Den Hæder der vises Paul Dubois falder tilbage

paa det danske Folk.
Det nævnes saa ofte i Udlandet til Danmarks Ære hvorledes vore Fædre hædrede Thorvaldsen - det er slet ikke uden Betydning at vort Samfund her viser en af Verdens førende Kunstnere at det er capabelt at støtte hans Værd.
Jeg maa endelig tale med Dig om denne Sag kan Du ikke i Aften komme til min Moder paa Gl. Carlsberg eller imorgen tidlig herud til mig

Din
C

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Den Franske Kunstudstillings brevpapir

København

Rigsarkivet