Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1896-11-09

Afsender

Vilhelm Dahlerup

Dokumentindhold

Dahlerup klager over, at hans honorar er for lille.

Transskription

Nørrebrogade d 9' Nov. 1896

Hr. Kontorchef Weis!

Det er vel nærmest til Kontochefen at jeg maa henvende mig angaaende mit Honorar for den dekorative Udsmykning af N.C. Glyptoteksbygn.
Der er jo tiltænkt mig 9000 Kr- af disse Penge fik Schübeler 3000 Kr for den Assistance han ydede mig ved de malede Tegningers Udførelse - naar dertil kommer Tegnerløn til Dekorationsdetailler, Fotografierne i Ramme etc c. 1500 Kr - saa bliver min Løn 4500 Kr for 2 Aars Arbeide - ved et Foretagende af et saa ualmindeligt Omfang som dette - bliver Lønnen lovlig beskeden - ja som Stemningen nu er imod mig, kan jeg jo ikke gjøre store Fordringer - men man maa ikke binde Mulen paa Oksen der tærsker og der er meget Arbeide for mig ved Glyptotekets Dekoration -
Mit Haab er Hr. Kontorchef at De vil se lidt venligt paa den her fremførte Sag og muligvis virke til at jeg kan faa min Tid betalt, saa at jeg ikke om nogle Maaneder forlader Bygningen med tomme Lommer.

Deres ærbødige
Vilhelm Dahlerup

[med blyant har APW tilføjet ]

Kære C.J.
Til Forhandling naar vi næste Gang ses
9/11
Din APW

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv