Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-03-15

Afsender

Marie Henriques

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Marie Henriques takker for en deilig aften og spørger, helt privat, om HJ tror, at det ville være muligt på Glyptoteket at opmagasinere nogle billeder fra en udstilling .

Transskription

Kære Helge Jacobsen! Tak for den rare og morsomme aften vi sidst var hos Dem og Deres hustru i Deres smukke hjem. Likøren smager deilig, og De er rigtignok rar, som vil glæde mig paa denne made. Tak.
Hør nu. Hvordan, tror De, svaret vilde blive, dersom vi, komiteen for den udstilling, jeg har talt til Dem om, vilde spørge Glyptoteket om tilladelse til at henstille de billeder, der allerede i forvaret bliver indleveret, somren over til beg. Af September i et af Glyptotekets magasiner? Foreløbig er dette en privat forespørgsel fra mig til Dem. Mener De det gørligt, spørger jeg officielt. Det kommer ikke til at dreje sig om mange billeder, men vi man jo anbringe dem paa et sikkert sted og naturligvis assurere dem. Mange udstillere er bortreiste omkring. 1ste sept, og det er dem vi vilde tilbyde at indlevere deres billeder allerede i Mai. Tænk om der

Over og send mig et ord til svar. Elisabeth og jeg vilde saa gerne have set Dem og Deres Kone d 29de til musik vi er nu vaagnet til daad efter vinterdvalen, men da det ikke gaar Ana vi have det til gode til De kommer hjem.
Lykkelig rejse og kjærlig hilsen
Fra Deres hegn.
Marie Henriques
15/3 20

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv