Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1931-04-12

Afsender

Marie Henriques

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Marie Henriques skriver hjem om sin rejse til Nordafrika, hvor hun bl.a har arbejdet i museet Karthago og været på rundrejse.

Transskription

28 Via Gregoriana. 12 4 31
Roma

Kære Helge Jacobsen! Nu er jeg i Rom og derfra skal De faa det obligate reisebrev, som jeg pleier sende Dem, naar jeg er ude. Jeg har igrunden saameget paa hjærte, har saa meget at skrive om, at det ikke kan indeklemmes i et brev, men maa opbevares til vi igen, jeg haaber i sommerens løb, mødes paa de hjemlige brosten. Jeg savner min slægt, jeg savner mine venner, men eller synes mig forholdene hjemme lidet eftertragtelsesværdige hjemme [?]. Set fra det fjærne: intriger og klikevæsen, en presse, som jeg synes i Poul Henningsens udgydelser har naaet høiden af snæverhed og ubarmhjærtighed. At være Charlottenborgudstiller rangerer omtrent med at have været i tugthuset. Hvor er aanden henne, sjælen, hjærtet, hjærtet for sine medskabninger, jeg tror ikke at en saadan krig paa kniven, et saadant klikevæsen, er jordbund for kunst. Man blues;
I korte træk, hør nu om mig. Jeg var en fire uger i Tunism flere uger ude hos les p`res blancs, i hvis musæum jeg forevigede den saare skønne blaa præstinde, et saare skønt stykke, som jeg beundrede mer for hver dag jeg arbeidede med det. Hun er saa menneskelig. Samlivet med les pères et frères var uhyre harmonisk, men desværre var musæet is koldt, og det har jeg maattet lide under lige siden
rheumatisk anlagt som jeg er. Karthago forekommer mig det skønneste sted jeg har set efter eller ved siden af Akropolis.

Høiden var en eftermiddag jeg tilbragte hos Baron d'Erlanger i hans arabiske palads i Sidi Bou Said oppe over Karthago Det var 1000 og én nat. Saa saa vi den gl. moské i Kairoan, som forekommer en langt vidunderligere end dens berømte søster i Cordova. Var tre dage i bil dybt ind i Sahara, dér blev de fleste ..... saa temmelig smaa for en i dén storhed. det er ganske sundt. Langt syd paa var vi. Saa Biskra, der havde min højeste unaade, mig forekom det et ledt sted med dens befolkning at tomme turister og sleske degenererede arabere. Timgad herlig. Jeg saa i aanden Dem, Deres Far og søster paa Forum lyttende til Fr. Poulsens foredrag, jo, hans kone var der vist ogsaa! Konstantine pragtfuldt, det forstenede badested, og saa atter Tunis og omgivelser, Hammamet deilig, og afsked med klostret. Palermo, Neapel, hvor jeg i 16 dage har badet i Solfataro for at faa Afrikas kulde ud af lemmerne. Nu bliver jeg rolig i Rom for at arbejde, naar jeg er udhvilet. Jeg boer i Palazzo Zuchari, hj. af Gregoriana og Trinità di Monti, det har altid været mine ønskers maal. Jeg ser ud over hele den evige stad fra mit vindu. Da jeg spurgte Erik Zahle inden jeg reiste, hvad der havde været det største for ham paa hans lange reise, betænkte han sig længe, og sagde saa: Rom. jeg har tilbragt hele formiddagen, ene, paa Peterspladsen, og jeg tror, jeg underskriver han ord. Jeg synes aldrig, her har været skønnere end denne gang i blank foraarssol. Jeg saa i avisen, De har været ude at reise, Hvor ? Naar er landstedet, nei, stedet paa landet færdig? Kan ?? nu disse linier bringe Dem en hjærtelig hilsen fra Deres fraværende ven
Marie Henriques
Mange hilsener til Deres hustru og Daphne og Theodora Vögg

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv