Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1934-12-14

Afsender

Marie Henriques

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Marie Henriques udtrykker sin glæde over, at HJ har købt to af hendes akvareller fra Rom, og hun takker for deres venskab.

Transskription

14-12.-34.

Kære Helge Jacobsen!
Tak for kortet idag.
Jeg er glad over, at det er i Deres eie at disse to romerske akvareller er kommet, for jeg regner dem for de beste fra det romer ophold. De maa ikke benytte ordet "forsmædelig", som De saa spøgefuldt skriver, fordi De kan lide mine billeder og mit arbeide overhovedet hvis jeg ikke stadig, og med aarene i stigende grad mødte forstaaelse for hvad jeg gør, saa vilde jeg ikke arbeide.
Karl Madsen fortalte mig at Dr. Beckett engang stærkt havde bebreidet ham, at han havde foranlediget et billede af ...P. Jensen indkøbt af fondet. De billeder er skrækkelige havde Beckett sagt. Det er da en trøst at være i saa godt selskab i hans omdømme.

Jeg er Dem og ar altid været Dem taknemmelig for den sympathi, De altid har vist mig fra den dag Deres fader ude paa Carlsberg - husker De - sagde, jeg synes I to skulle være venner. Det synes jeg vi har været. Til glæde for os begge.
Deres hengivne
M. H.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv