Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-07-15

Afsender

Marie Henriques

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Marie Henriques undskylder, at hun ikke har skrevet tidligere, hun er optaget af at male.

Transskription

Kære Helge Jacobsen!
Jeg maa meget bede undskylde, at jeg først idag besvarer Deres af Poulsen overbragte brev. Jeg er grebet af en fuldkommen afsky for pen og blæk til fordel for pensel og palet fortiden.
Jeg finder det forstaaeligt og pietetsfuldt mod Xylograf Henriksen, at en af hans sønner indvælges i hans sted. Der giver jeg gerne min stemme.
Hidse mig op til nogen større begejstring for Ark. Ingversen, hvis navn jeg ikke kender,- hvad der maaske er min feil,- kan jeg ikke, men retter mig selvfølgelig efter Hannovers og Deres ønske.
Personlig nærer jeg stor sympathi for Carl Petersen, professoren, saa det gør mig ondt, jeg ikke har kunnet forrette hans ærinde - men derved er intet at gøre.
Jeg har det bedre, men haaber

at være fuldkommen flink, naar vi i September atter mødes.
En hjærtelig hilsen
fra Deres hengivne
Marie Henriques

Ærøskøbing 15 Juli 20

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Ærøskøbing
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv