Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-09-04

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen foreslår at Cains løbegruppe sættes på pladsen ved den franske udstillingsbygning (nuværende Rådhusplads)

Transskription

4-9- 89

Mine Herrer
Jeg passerede igaaer det lille Anlæg paa den fr. Udstillings Plads og saa at der netop dér er en fortrinlig Plads til Løvegruppen.
Der er en lille ...deel hvor Gangene fra alle Sider mødes.
Gruppen vil dér sess meget og sees godt og den vil gjøre en udmærket decorativ Virkning.
Da Gruppen Opstilling er foreløbig betyder det intet at Pladsen senere skal omreguleres.

Det var jo netop Meningen at denne Gruppe skulde være en Slags Erindring om den franske Udstilling, og derfor om muligt opstilles paa dennes Plads.
Jeg anfører allerede dette herved da, hvis DHrr ere enige om at sætte Gruppen paa denne Plads, vi da ikke behøve at holde Møde

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog, Thorvaldsens Museum.