Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-09-16

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Otto Evens er færdig med sin statuegruppe En neapolitansk fisker lære sin søn at spille på fløjte. Carl Jacobsen beder de to andre medlemmer af Albertinas bestyrelse om at overveje en plads til den. Ørstedsparken er reserveret til antiker, så Carl Jacobsen foreslår Langelinje eller en af de små plæner ved Halmtorvet ud for Vartov (den nuværende plads mellem brandstationen og bagsiden af rådhuset).

Transskription

16-9-92

Mine Herrer
Evens har nu Gruppen "Fiskeren som lærer sin Søn at spille paa Fløite" færdig i Bronce i hans Atelier i Staldmestergaarden i Tøihusgade.
Jeg tillader mig at anmode Dhr om at see paa Figuren for at vi kunne træffe Bestemmelse om Opstillingen.
Ogsaa angaaende denne vil jeg bede Dem tænke over hvor der kunde findes Plads.
Jeg tror at vi tidligere ere blevne enige om at reservere

Ørstedsparken til Antiker.
Vi have angaaende Evens Gruppe talt om Lange Linie.
Jeg har senere tænkt at de smaa Plæner paa Halmtorvet, ud for Vartov kunde give en god Plads.
Foreløbig sættes den jo op paa en Træpiedestal og kan altsaa flyttes senere efter Behag.
Endelig vil jeg bede Dem om at foreslaa en Dag til et Møde, hvis det ikke passer Dem begge paa Onsdag d 21de Kl. 3
Dagsorden: Valget af Plads for Evens Gruppe.
Vi kunne jo som sædvanlig mødes i Thorv Musæum og derefter begive os til det eller de Steder, hvor der vil blive tale om Gruppens Opstilling

Med Høiagtelse
Carl Jacobsen

DHr Ing Hammerich
Kmh. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Original i Ny Carlsbergfondets arkiv.
Kopi i Legatet "Albertina"s kopibog, Thorvaldsens Museum.