Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-10-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen orienterer de to øvrige bestyrelsesmedlommer om, at han har givet V. Bissen tilsagn om at købe Tubalkain for 5000 kr. til Albertina. Han har bedt V. Dahlerup tegne en sokkel, og han forventer, at statuen foreløbig kan opstilles i Aborreparken.

Transskription

3-10- 92
Mine Herrer
Herved har jeg den Fornøielse at meddele at Prof. Bissen forlangte Kr. 5000 for Tubalkain.
Jeg troer at have været i Overeenstemmelse med Deres Ønsker ved at acceptere dette Bud. paa Leg Albertinas Vegne, uden at uleilige Dem med et nyt Møde.
Jeg har bedet Prof Etatsraad Dahlerup om ogsaa at tegne et Fodstykke til denne Statue, da Bissen ikke har Noget imod at udlevere den strax uagtet at han jo først kan faae Pengene for den

i Terminen Juni Decb 1893 og Juni 1894.
Fodstykket vil vel være færdig om en Maaneds Tid saaledes at vi kunne have begge de nye Statuer opstillede og de to smaa gamle flyttede til den 19 Novb d. A.
Anlæget ved Sølvgade vil jo ikke være færdigt til den Tid.
Jeg foreslaaer derfor at vi stille Tubalkain foreløbig op i Aborreparken paa en af de Pladser vi talte om.
Hvis De er enig med mig heri behøver De ikke at uleilige Dem med Svar; men hvis De enten ønsker at skulde opstille den foreløbigt et andet Sted, eller at vi samlede skulde bestemme Stedet i Aborreparken bedes De lade mig det vide.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

[i venstre margin]
Jeg reiser imorgen tidlig til London, men haaber at være tilbage her den 19de October

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Original i Ny Carlsbergfondets arkiv.
Kopi i Legatet "Albertina"s kopibog, Thorvaldsens Museum.