Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-12-31

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer om soklen til Apollo Belvedere.

Transskription

31-12-87

For at vinde Tid saa vi mulig kunne faa Fodstykket til Apollo færdigt i Mai anmodes

1) Hr Professor Dahlerup om at sende Tegningen directe til
2) Hr Etatsraad Meldahl som bedes at sende den tilbage til Hr Prof. Dahlerup, ifald der er noget at erindre derved.
Naar Tegningen er efter Ønske bedes Etatsraad Meldahl sende den til
3) Hr. Etatsraad H.N. Hansen som atter bedes at sende den ledsaget af sin Paategning hurtigst mulig til mig.
Jeg skal da besørge Licitationen og Udførelsen uden Ophold

Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Intet at erindre mod Tegningen
F. Meldahl
4/1 87

ligesaa 6/1 H.N. Hansen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Apollo Belvedere var Legatet "Albertina"s syvende opstilling (1886). Bronce, støbt hos Sabatino de Angelis, Napoli. Ørstedsparken

København

Legatet "Albertina"s brevpapir

København

Original i Ny Carlsbergfondets arkiv.
Kopi i Legatet "Albertina"s kopibog, Thorvaldsens Museum.