Menu

Resultater: 965

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet A...

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Albertinalegatets første erhvervelse.

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Sculptursamling

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

1880-02-18

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl Jacobsen meddeler at han har bedt afstøber, Hr. Thouquet, om at tage kontakt til Dubois for at bede om tilladels...

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patro...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Legatet Albertinas bestyrelse påtager sig at tage sig af de skulpturer, der evt. skulle blive tilsidesat af Skulpturs...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver til Rosenørn-Lehn om det følgende års skulptur indkøb. Meldahl skal til Paris og vil besøge nog...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen giver Ferdinand Meldahl gode råd til den forstående tur til London. Han foreslår forskellige seværdighe...

1880-04-19

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen kommer med betragtninger over legatet Albertina"s rolle, og han giver samtidig en opsang til Københavns...

1880-04-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er kritisk overfor kvaliteten af dansk marmorhugning. Han omtaler endvidere Meldahls forestående rejse ...

1880-04-26

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen beder Rosenørn-Lehn om at få lov til at benytte ministeriets eller malerisamlingens brevpapir ved sine ...

1880-04-27

Carl Jacobsen

Københavns Kommunalbestyrelse

Carl Jacobsen foreslår, at der rejses et monument for Asmus Jacob Carstens.

1880-05-26

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen vil gerne have et møde om soklerne til de statuer, der bliver købt for Albertinalegatets midler

1880-06-07

Carl Jacobsen

Hans Peter Barfod

Carl Jacobsen har videresendt et brev fra Barfod til J.J.A. Worsaae. Han takker endvidere for et besøg hos Barfod i A...

1880-07-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen vil ikke støtte et monument til ære for kongehuset. Han erindrer Meldahl om Albertinas formål: "at udvi...

1880-07-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen mener bestemt ikke, at Meldahl skal trække sig ud af kommunalbestyrelsen.

1880-10-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ skriver til Meldahl, at en sending statuer fra Barbedienne ventes med 1. skib. Han vil gerne holde et møde om sokl...

1880-11-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er enig med Meldahl i, at den påtænkte placering af den døende Fægter (den døende galler) i Ørstedspark...