Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-10-23

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl foreslår, at nogle sprogkyndige bliver bedt om at læse en tekst, der skal publiceres i Ministerialtidende.

Transskription

Torsdag aften 29/10 76

Kjære Herr Jacobsen !
Ved at tænke over Deres Legat da er det falden mig ind, om dette ikke med Hensyn til Sproget, har lidt ved de mange Rettelser, og at det vilde være klogt at lade en Sprogkyndig sætte Form paa det. Det forekommer mig at naar det fremtræder i Ministerialtidende da burde det ogsaa i den Retning være Dem værdig.
Maaskee Borgmester Hansen kunne gjøre dette ifald De ikke selv maatte have Tid. Jeg veed af Erfaring at man ved selv at arbeide op og ned i en Ting til Slutning selv mister Blikket for den Side af Sagen og har

ofte takket Venner for en ærlig Hjælp og Udtalelse i den nævnte Retning.
Jeg veed jo at De har tilladt mig at komme med hvad jeg tænker og derfor veed jeg at De bærer over med
Deres meget hengivne
F Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Dateringen er usikker. Umiddelbart ser det ud til, at Meldahl skriver 'Torsdag Aften 29/10 76', men 29/10 1876 var en søndag. I 1879 var 23/10 en torsdag og efteråret 1879 passer med Carl Jacobsens oprettelse af legatet "Albertina"

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek