Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1924-03-25

Afsender

Marie Henriques

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Marie Henriques undskylder for nogle udtalelser om HJ fremsat af hendes nevøer.

Transskription

Kære Helge Jacobsen!
Jeg føler trang til med et par ord at supplere, hvad jeg idag sagde, med at bede Dem indstændig ikke at skænke det skete en tanke, det er det sandelig ikke værd. Med Poulsen skal jeg nok affinde mig. Ikke alene trækker han yttringen frem af en privat samtale, men forvansker hvad der er bleven sagt, hvad der efter min mening er utilladelig.
Min slægt kender det venskab, jeg nærer for Dem, og jeg har ofte fortalt om Dem, saa De kan være sikker paa, at mine neveuer møder Dem med sympathi, saa meget mer som De ved, at De er min ven, og en saare velset gæst her i huset. Udtalelserne om Deres noget afvisende væsen, kan jo kun saaledes være et tegn paa, at de gærne vil i lag med Dem. Kun saaledes kan og skal det opfattes.
Deres meget heng.
Marie Henriques

25 Marts 1924

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv