Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-02-03

Ophavsmand/nøgleperson

Berlingske Tidende, Carl Jacobsen, Helge Jacobsen, Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Berlingske Tidendes udlæg af 'Valkyrie-affærens afslutning'

Transskription

faaet sine Valkyriepenge

Vi bragte i sin Tid den Meddelelse, at Professor Oscar Matthiesen havde udført sin store Valkyriefrise paa bestilling af Brygger Carl Jacobsen, som vilde have anbragt den paa en af Glyptotekets store Vægge.

Bryggeren døde imidlertid, inden Frisen med de otte Valkyrier var blevet færdig, og Glyptotekets Bestyrelse forholdt sig derefter fuldstændig passiv overfor Professor Oscar Matthiesen, som sad tilbage med sine otte, men uden at have faaet det med Bryggeren aftalte beløb for at have ladet dem komme til verden.

Vi er idag i Stand til at supplere ovenstaaende med den nydeligste Afslutning paa den lidt kedelige Affære:
Efter at Glyptotekets Bestyrelse - det var jo den som Sagen vedrørte, ikke som oprindelig fremført Brygger Carls Jacobsens Bo - havde læst om Valkyrierne i B. T. og derved var kommet til at mindes deres Eksistens og deres Forhistorie, sendte den - hvis Formand er Departementschef Weis - til Professoren paa Frederiks Hospital det Beløb, som Oscar Matthiesen havde til Gode.

Dermed har altsaa Valkyrie-Affæren faaet en Afslutning, som vi, der rejste den, kun kan hilse med Tilfredshed.

Vi tilføjer, at hvis der er nogen som har Lyst til at faa Valkyrierne at se, saa er der ikke noget i Vejen for, at han kan faa sit Ønske i saa Henseende opfyldt - med mindre de Tyvebander, der huserer i Grønnegaarden hver Nat, skulde faa Kig paa dem, inden Handelen er afsluttet - for saa er der jo en Risiko.... eller er der ikke?

Fakta

PDF
Avisartikel

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets arkiv