Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-02-05

Ophavsmand/nøgleperson

Berlingske Tidende, Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Indlæg i Berlingske Tidende fra Helge Jacobsen med titlen Oscar Mathiessens Valkyriepenge

Transskription

Oscar Matthiesens Valkyriepenge.

Et Indlæg fra Hr. Helge Jacobsen

Vi har modtaget:
Hr. Redaktør!
Ved at læse Bladets Artikel idag om Professor Oscar Matthiesens Valkyriefriese, maa Læsere uvilkaarligt faa det indtryk, at Professor M. er bleven skammeligt snydt for sine Penge, og at Ny Carlsberg Fonden, grundet paa flere Artikler i B. T., er krøbet til Korset og har betalt sin Gæld - saaledes forholder det sig imidlertid ikke.

Dementier i Blade er en Uting, men i dette Tilfælde havde jeg ventet et Dementi fra Prof. M.
Korrespondancen mellem Hr. Kähler i Næstved og Ny Carlsberg Fonden og mellem Prof. M. og Undertegnede ligger til Bladets behagelige Disposition, men af Hensyn til Prof. M. er det vidst bedst, at Sagen ikke yderligere belyses. Fonden paa sin side har optraadt fuldt korrekt og har intet at skjule.

Helge Jacobsen
Formand for Ny Carlsberg Fonden.
Kbhvn., d. 3. Februar

Fakta

PDF
Avisartikel

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets arkiv