Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-01-18

Afsender

Oscar Matthiesen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Oscar Matthiesen informerer i dette brev Helge Jacobsen om, at hans kone i en samtale med en journalist fra B. T. har fortalt dem at Fondet kun har betalt halvdelen af deres skyldte beløb for hans udførelse af friserne.

Transskription

Amaliegade 27.
18 Juni. 1920
F.J.3 [tilføjet med anden skrift]

Hr. Direktør Helge Jacobsen

Da jeg talte med min Hustru om vor Samtale idag, fortalte hun mig, at medens jeg forleden Dag var inde, havde der været en Interviewer fra B.T., som havde spurgt hende ud om Valkyriefriesen; og at hun bl. andet havde sagt, at Prisen på grund af sædvanlig modstand endnu ikke var ophængt, og hvad der kærede hende tillige var, at Bestyrelsen ved Glyptoteket endnu kun havde

betalt den halve sum, 1500kr, for det store arbejde.
De vil måske undre Dem over, at jeg ikke har vidst noget om denne samtale, men vi har arbejdet både dag og nat for i løbet at få Dage at stille min store Udstilling på benene som kom uforudset. Naturligvis står jeg inde for, hvad min kone har sagt, og jeg kues [heller] ikke, det var mere end correct, om Bestyrelsen betalte mig mit Tilgodehavende; men De kender måske slet

ikke personligt meget til dette mellemværende - og jeg plejer ikke at sende "regninger". På den anden Side er jeg gjærne villig til offentligt at gendrive det usande rygte at "Boet o.s.v" ikke havde vedgået deres Faders Gæld.

deres ærbødige
Oscar Matthiesen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk