Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-05-20

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Oppermann beder Matthiesen om at overvære en prøve-ophængning af Rytterfrisen i Glyptotekets have den følgende dag.

Transskription

20 Maj 15

Hr. Professor Oscar Matthiesen

I Besiddelse af Deres ærede Brev af 10de d. har Direktionen henvendt sig til Hr. Kähler med anmodning om snarest at lade en af Rytterfrisernes Grupper udhænge i fri Luft. Hr. Kähler har i den anledning bragt en af Grupperne her til Glyptoteket og er

nu i Færd med at ophænge den. I morgen Fredag d. 21de d. kl. 3 vil Hr. Kähler være til Stede ved Prøven. Direktionen haaber, at den vil faae Professoren at komme til nævnte Tid, og beder Dem allersnarest tage Prøven i Øiesyn, det er som tidligere meddelt Direktionen magtpaaliggende at faa denne Sag afsluttet
P.D.V.
Med Højagtelse
Th. Oppermann

Med højagtelse
Th Oppermann

Fakta

PDF
Brev

Dansk