Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-05-07

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Oppermann beder Matthiesen vedstå sin godkendelse af Kählers udførelse af friserne.

Transskription

7/5 1915

Hr. Professor Oscar Mathiesen

Fra Hr. Fabrikant H. Kähler har Direktionen i Gensvar paa Professorens ærede Skrivelse af 30. fo. M. D. D. modtaget et Brev af hvilket en Afskrift vedlægges.
Som det fremgaar heraf, mener Hr. Kähler, at Professoren i September fo. aar har godkendt hans udførelse af Rytterfrisen. Da Direktionen er forpligtiget til at betale Hr. Kähler Restbeløbet paa udførelsen, naar Professorens godkendelse foreligger, imødeser Direktionen gerne Professorens Erklæring herom.

P. D V.

med Højagtelse

Th Oppermann

Fakta

PDF
Brev