Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1914-04-29

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Th Oppermann beretter om, at man fra direktionens side er blevet opmærksom på, at frisen har været færdig i ca. 7 måneder, uden at der er sket noget.

Transskription

29/4 1915

Hr. Professor Oscar Matthiesen,

Deres ærede Brev af 27. dd. angaaende "Rytterfrisen" har Direktionen modtaget og sendt Hr. Kähler til Erklæring.
Af Hr. Kähler Svar her paa og en [ulæseligt] vedlagt Erklæring fra Billedhugger Hansen Rejstrup tillader man sig hermed at sende Professoren en Afskrift.
Til sin Overraskelse erfarer Direktionen, at Frisen i alt væsenligt har været færdig fra Hr. Kählers Haand i Septermber f. A.
Man staar ganske uforstående over for denne Forsinkelse paa c. 7 Maaneder, og Imødeser derfor gerne snarest Professorens Oplysninger, idet man ikke undlader at tilføje, at det er Direktionen meget magtpaaliggende snarest at faa denne Sag afsluttet.

P.D.V.
Ærbødigst
Th. Oppermann

Fakta

PDF
Brev

Dansk