Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1914-03-24

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Th Oppermann argumenterer for, hvorfor Matthiesen kun skal have halvdelen af honoraret for udførslen af den anden karton.

Transskription

24/3 14

Kjære Hr. Oscar Matthiesen

Deres Brev af 22de d. har jeg modtaget. Det maa være mig tilladt i den Anledning at berigtige et Par Misforstaaelser.
De mener, at Direktionens Medlemmer til Dels er Dem uvilligt stemt. Saavidt mig bekjendt, har De ikke Ret heri.
De mener at Dr. Jacobsen fordi han ved Afleveringen af den 1ste Karton strax anviste Beløbet Kr. 3000de vilde have handlet paa denne maade ved Afleveringen af den anden Karotn. Jeg for min Part er overbevist om det modsatte. Dr. Jacobsen var meget rundelig med à conto Betalinger, men har altid indskærpet mig aldrig at udbetale hele Restbeløbet før Arbejdets endelige Aflevering. Det er derfor i Overensstemmelse med den af Dr. Jacobsen indarbejdede Forretningsorden, at man foreløbig maa nøjes med at sende Dem medfølgende 1500 Kr. for hvilket Beløb Deres Kvittering gjerne imødeses.
Deres ærbødige
Th Oppermann

Fakta

PDF
Brev

Dansk