Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1914-03-22

Afsender

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Oscar Matthiesen vil ikke slås med direktionen, men beder Oppermann om at gøre det han finder mest rigtigt i forhold til udbetalingen af hans honorar.

Transskription

F. Brev 24/3 14
22de/3 1914

Kjære Hr. Oppermann!
Om jeg får de femten Hundrede Kroner et Par Måneder før eller senere kommer det mig selvfølgelig ikke an på. Men når jeg indsender min Anmodning om Udbetaling af mit Honorar for den sidst fuldførte Karton, så mener jeg fremdeles - i Modsætning til Deres Ytringer - at være i fuld Overensstemmelse med afdøde Dr. Jacobsen.
De skriver i Deres Brev af 20de/3 d. m: "en sådan Fremgangsmåde strider i den Grad mod Dr. Jacobsens og Fondets Praxis." Dertil kan jeg kun svare, at Dr. Jacobsen, da jeg meddelte ham, at Valkyriefrisen var færdig, øjeblikkelig sagde, "så lader jeg Hr. Oppermann tilstille Dem en Anvisning for Prisen," og jeg fik af Dem tilsendt en Anvisning på 3000 Kr. hvilket er Honoraret for hver enkelt Karton - også skriftligt fra Dr. Jacobsen.
Dog vil jeg ikke i en så ringe Sag slås med en Direction, hvis Medlemmer Til dels er mig så uvenlig sindede, og beder Dem derfor gjøre, hvad De har lyst til, enten sende mig en Anvisning på femten Hundrede eller på Tre Tusinde Kroner.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Oscar Matthiesen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København