Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-04-19

Afsender

Vilhelm Dahlerup

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Dahlerup beder om at få sin afsked.

Transskription

Nr 52
Nørrebrogade 34
19 April 99.

Kjære Hr Dr. Carl Jacobsen!

Saavel med Hensyn til Jesuskirkens Decoration, som til Glyptoteket, beder jeg om min Afsked, lad mig faa den i Naade, saa skal jeg være glad ved Mindet om mange Aars lykkeligt Samarbeide med Dem.

Deres hengivne
V. Dahlerup

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv