Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1893-04-10

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil sende en rapport til Hansen om Ny Carlsberg Kunstlegat, der muligvis skal inddrages i forbindelse med opførelsen af Glyptoteket.

Transskription

Hr. Conferentsraad
H.N. Hansen
Frederiksholms Kanal
K

Ny Carlsberg 10-4-88

Den ønskede Rapport skal nu strax blive udarbeidet og sendt Dem
Kunstlegatet er indskrevet i Finantshovedkassen.
Indskrivningsbeviset er saalænge jeg administrerer Indkjøbene i mit Værge, da jeg ellers ikke kan faa Renterne udbetalte.
Dette huskede jeg ikke strax, da der i Løverdags blev Tale om Legatet.

Med Høiagtelse Deres ærbødige

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv