Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-02-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

O. Malm

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver om Sindings nationalitet.

Transskription

28-2- 88

Hr O. Malm

Det er efter Samraad med Sinding selv og efter hans Ønske at han er opført som dansk Kunstner.
Ubicumque bene est patria est!
For Sinding er Danmark bedre end Norge og efter at han har fæstet Hustru og Bo i Danmark og ...... dansk Søn ... kun paa

at have været her længe nok for at faa Indfødsret.
H. I Freund var født i Hannover, men blev dog dog "dansk Kunstner"
_
Idet jeg i øvrigt takker Dem for Deres Berigtigelse og Oplysning til Cataloget er jeg Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum