Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-01-25

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder H.N. Hansen udbetale Th. Stein 2000 kr. for statuen af en Neapolitansk fiskerdreng bærende en Vandkrukke., når den er bragt til Ørstedsparken

Transskription

25-1 88

Da Kjøbet af Prof Steins Statue jo er afgjort seer jeg ikke nogen Grund til at afslaae hans Anmodning, som jeg hermed tillader mig at fremsende.
Hvis De er enig med mig bedes De at udbetale ham Beløbet Kr. 2000,- naar han [har] bragt Statuen hen i Ørstedsparken.
Den kan jo foreløbig stilles op paa en af de smaa Piedestaler (den hvorpaa den lille Fløitespiller stod)
Men hvor ere disse Piedestaler bragte hen ? De maa jo være i Communens Værge.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Hr Etatsraad
H.N. Hansen

Indl. Brev bedes returneret.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet Albertinas kopibog, Thorvaldsens Museum.