Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886 februar

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har fået et tilbud fra Sabbatino de Angelis på våbenskjoldene som er væsentlig billigere end Thiébauts. Han beder Øllgaard om bemyndigelse til at bestille dem.

Transskription

Hr. Borgmester Øllgaard
Jeg meddelte Dem forleden foreløbig at MM Thiébaut & frères Tilbud lød paa fr. 5000 for 2 Vaaben fr. 9000 for 4 Vaaben

Jeg har nu modtaget Brev fra Signor Sabbatino de Angelis i Neapel hvis Tilbud lyder paa fr. 1000 for Sligt.
Medens Thiébauts Priser for Broncearbeider allerede ere saa billige at vore herværende Broncestøberier ikke kan concurrere med dem, saa seer De af ovenstaaende i hvor høi Grad det italienske Arbeide er billigt naar man henvender sig paa de rette

Steder og det kan lykkes at faae Vedkommende til at opgive den laveste Pris hvilket rigtignok i Reglen er meget vanskeligt.
Da nu Sabbatinis Arbeide i Skjønhed langt overgaaer Thiébauts og tillige den opgivne Priis er saa lav at den virkelig overrasker - haaber jeg at De Hr. Borgmester ikke vil betænke Dem at gjøre denne lille Bestilling; i Forhold til den til Broen budgetterede er den jo forsvinde[ende]
Da han omtaler som en Mulighed at Prisen kan sættes lavere, vil jeg ved den eventuelle Bestilling søge at formaa ham til i Stedet for denne Mulighed, der sikkert ikke vil blive til Virkelighed, at levere Emballagen gratis og Sagerne fri ombord i Neapel. Hvis Communen kunne faa et Krigsskib til at tage Sagerne hjem

ville De jo tillige spare Fragten.
Jeg tillader mig at vedlægge de to Breve, hvoraf det navnlig er mig vigtigt at faae Sabbatinis tilbage, da det indeholder Correspondance for Legatet Albertina.
Idet jeg haaber snarest mulig (skal det leveres til Juni er der ikke megen Tid tilovers) at faae Bemyndigelse til at svare Thiebaut afslaaende og til at give Sabbatino Bestillingen er jeg med Høiagtelse
Deres ærbødigste
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger