Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: våbenskjold

Resultater: 10

1886 februar

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen har fået et tilbud fra Sabbatino de Angelis på våbenskjoldene som er væsentlig billigere end Thiébauts. H…

1886-02-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen bestiller 5 skulpturer til Legaet "Albertina" : Silen med Bacchusbarn; Hvilende Hermes; Sliberen; Apollo…

1886-02-08

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen har fået et tilbud fra bronzestøber Thiébaut i Paris på våbenskjoldene til Dr. Louises Bro.

1886-05-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen bestiller på kommunens vegne 4 bronzeemblemer til Dronning Louises Bro. Han spørger endvidere til, hvorda…

1886-05-11

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen oplyser, at han har sendt S. de Angelis brev videre til kommunen vedrørende reliefferne til Dronning Loui…

1886-05-15

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino de Angelis takker for Carl Jacobsens brev af 1. maj med bestilling af 5 bronzestatuer og våbenskjoldene til Dr…

1887-05-31

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen takker for at have modtaget Diskoskasteren og Sliberen. Samtidig rykker han på kommunens vegne for bronze…

1887-12-05

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen rykker for byvåbnene til Dronning Louises Bro og truer med ikke at bestille flere afstøbninger til opstil…

1888 januar

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen beklager, at han på kommunens vegne på afbestille ordren af reliefferne til Dronnings Louise Bro. Apollon…

1888-02-08

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen har modtaget Apollon Belvedere i god stand og takker for, at Sabatino de Angelis nu sender 3 af de 4 bron…