Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-07

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl informerer Carl Jacobsen om at billedehuggeren Carl Schmidt har en skulptur færdig. Han foreslår endvidere, at han træder ud af Albertinas bestyrelse.

Transskription

d. 7/2 86

Kjære Brygger Jacobsen!
Carl Schmidt Billedhugger har en Gruppe færdig som jeg troer vilde interessere Dem. Hans Atelier er i Amaliegade Frederiks Hospital Pavillonen til høire indenfor Gitterporten op paa Quisten. Den staaer i et Par Dage i Leer.
Troer De ikke det var gavnligt for Albertina og Stemningen imellem Kunstnerne om jeg traadte ud af Bestyrelsen. Jeg vil nødig staae Folk i veien. - og De veed jo at jeg ikke der har trængt mig paa. Jeg vil grundig glæde Kunstnerne ved at melde mig fra Alt det der

staae i Forhold til Kunstnernes Pengeønsker

Med hjertelig Hilsen
Deres hengivne
F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek