Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-03-12

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl takker Carl Jacobsen for at have taget ham i forsvar.

Transskription

Charlottenborg d. 12/3 86.

Kjære Brygger Jacobsen!
Uagtet jeg ikke har læst Deres Udtalelse i Morgenbladet - da jeg aldrig læser den Art af Blade saa maa jeg dog efter det jeg hører bringe Dem min Tak for den Ridderlighed De har viist ved at tage mig i Forsvar ligeoverfor de gemene Angreb der skal have været i nogle Blade.
Jeg var saa vis paa at jeg nok skulde blive Prügeljunge igen at det ikke har overrasket mig, at blive rakket til, men

som anført at blive taget i Forsvar - Ja det var en sjelden Overraskelse og derfor hjertelig Tak

Deres meget hengivne
F. Meldahl

De kan Tro der vil ikke være Den der mere i dette Land faar mig ind i Noget, eller med til Noget, der vedrører Kunst eller Kunstnerforhold. Nu burde det jo være nok med det her under vore gemene Forhold

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek