Menu

Search results: 18

1910-02-05

Carl Jacobsen

Ellen Price de Plane

Fru Ellen Price de Plane "Den lille Havfrue"! Ved at see Deres skjønne Fremstilling af den "lille Havfrue" er den Tank…

1910-02-05

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

5-2-1910 Kjære Andreas Jeg har nu talt med Overpresidenten, og Borgmestrene Dybdahl og Jensen, som syntes meget glade o…

1910-02-19

Ellen Price de Plane

Carl Jacobsen

København den 19/2 1910 Højstærede Herr Dr. phil Carl Jacobsen! Hvilket Indtryk mon De dog ikke faa af mig ved at læse …

1910-05-23

Edvard Eriksen

Carl Jacobsen

23 Maj 1910 Højtagtede Hr Dr. Carl Jacobsen! Jeg har gentagne Gange forsøgt- overvejet og atter forsøgt at omændre Havf…

1910-08-20

Carl Jacobsen

Edvard Eriksen

20-8-10 Hr. Edvard Eriksen jeg kan ikke see af Billedet af Havfruen om det er den lille Skizze, som jeg saa i Foraaret,…

1910-09-25

Edvard Eriksen

Carl Jacobsen

Højtagtede Hr Direktør! Efter Ønske - meddeler jeg høfligst, at "den lille Havfrue" udført i samme Størrelse som "ved S…

1910-10-11

Carl Jacobsen

Edvard Eriksen

11-10- 10 Hr Ed. Eriksen Jeg har herved den Fornøielse at bekræfte min mundtlige Bestilling paa "Den lille Havfrue" udf…

1912-02-27

Edvard Eriksen

Theodor Oppermann

27-2-12 Til Hr Museumsinspektør Oppermann Med Tak for de tilsendte Penge sender jeg Dem hermed Kvitteringen. I Ærbødig…

1912-06-25

Theodor Oppermann

Edvard Eriksen

25/6 12 Kjære Hr. Eriksen Hermed har jeg den Fornøjelse at sende Dem den ønskede à Conto - Betaling paa 1000 Kr. Deres …

1912-07-02

Edvard Eriksen

Theodor Oppermann

København d 2-7-12 Kære Hr. Museumsinspektør Oppermann! I Henhold til Deres venlige Tilbud angaaende Prøveopstillingen …

1912-07-19

Theodor Oppermann

Edvard Eriksen

19 Juli 1912 Kjære Billedhugger Edv. Eriksen Fra Kjøbenhavns Magistrat er der nu kommen Tilladelse til at foretage den …

1912-11-11

Edvard Eriksen

Ny Carlsbergfondet

København 11-11-12 Begrundet paa forskellige Forhold - anmoder Undertegnede høfligst om at Restbeløbet for "den lille H…

1912-12-07

Carl Jacobsen

Christian Frederik Drechsel

1912-12-08

Carl Jacobsen

Christian Frederik Drechsel

1912-12-12

Theodor Oppermann

Edvard Eriksen

1913-01-31

Carl Jacobsen

Edvard Eriksen

1913 med senere tilføjelser

Carl Jacobsen

Fortegnelse over de af Dr. Carl Jacobsen til det Offentlige skænkede Kunstværker foruden de i Ny Carlsberg Glyptotek be…

1931-07-05

Edvard Eriksen

Helge Jacobsen

5. Juli 1931. Til Ny Carlsbergfondets Formand Hr. Direktør Helge Jacobsen Undertegnede tillader sig herved høfligst at …