Menu

Results: 10

Untitled

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen

afventer transskription

1910-03-08

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen

Om Frederik Poulsens ansættelse. Afventer scanning

1911-01-19

Andreas Peter Weis

Carlsbergfondets Direktion

Weis skriver til CF's direktion, at NCFs direktion ikke kan træffe en enstemmig afgørelse om kvæstorrollen i NCF, da di…

1919-11-04

Andreas Peter Weis

Asta Møller

Weis skriver til Asta Møller, at der trods modstand i direktionen (HJ og Zeuthen), er givet ham bemyndigelse til at byd…

1922-02-03

Andreas Peter Weis

Ny Carlsbergfondet

Weis skriver om Heilbuths tilbud om salg af bl.a. Corots maleri af 'et gammelt fransk herresæde'

1926, formodentlig februar

Andreas Peter Weis

Elga Sinding

Afventer transskription. Weis fortæller Elga Sinding at Ny Carlsbergfondet ikke vil købe 'Le printemps de la victoire'.

1927 April

Andreas Peter Weis

Frederik Poulsen

FPs opsigelse som sekretær i NCF. Udkast#1 Afventer transskription

1927 April

Andreas Peter Weis

Frederik Poulsen

FPs opsigelse som sekretær i NCF. Udkast Afventer transskription

1927-04-01

Andreas Peter Weis

Frederik Poulsen

Om FPs opsigelse som sekretær i NCF. Afventer transskription

1931-08-18

Andreas Peter Weis

A.B. Drachmann

Scanning af det originale brev afventes