Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1931-08-18

Recipient

A.B. Drachmann

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kære Hr. Professor!
I Tilslutning til vor Samtale om Helge Jacobsens Udtalelser i B.T. mener jeg at burde meddele Dem, at Fr. Poulsen og jeg i Gaar sendte ham et Telegram til Skagen med en kraftig Opfordring til at komme tilbage for at raade Bod paa den meget uheldige Virkning af hans Udtalelser og de Krænkelser, som disse havde indeholdt.
Herpaa modtog jeg 2 Timer efter følgende mærkelige Svar: "Vejret herligt! bader

flere Gange daglig, sagt Sandheden, bliver her Ferien ud"

maa jeg samtidig henlede Opmærksomheden paa Ekstrabladet Gaarsnummer, der indeholder en Udtalelse til Bladets Korrespondent, hvori H.J. tager bestemt Afstand fra at hans Udtalelse i B.T. skulde indeholde nogensomhelst Kritik overfor Carlsbergfondet. Det skal med andre Ord udelukkende være P. Poulsen, som Angrebet er rettet imod.

Deres hengivne A.P. Weis

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsbergfondets arkiv