Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1880 november

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Andreas Peter Weis

Document content

Awaiting summary

Transcription

Bakkegaarden
11-80

Kjære Andreas,
Det er altid ubehageligt at protestere Vexler, men især dog naar de trækkes paa Venskabets Conto. Ikke desto mindre er jeg her i den beklagelige Nødvendighed.
Det er ikke blot at jeg for Tiden - hvad ikke behøves at forklares - i det Hele maa tage Reeb i Seilene og kun indskrænke mig
til de nærmestliggende Offre - men selv om denne Hemsko ikke var paa mig vilde jeg næppe yde noget større Bidrag til Musiken eller den dramatiske Kunst.
Thi saamegen Interesse jeg end nærer for begge saa ligge de begge og da navnlig Musiken uden for den Sfære, hvori jeg er ubeskeden nok til

at betragte mig som noget sagkyndig og hvor jeg derfor har en selvstændig Mening og tit en varm Overbeviisning der gjør mig rede til at gribe inde.
Dette er sjældent Tilfælde ved musikalske Anliggender.
Skjøndt det efter denne Udtalelse er overflødigt kan jeg dog ikke undlade at bemærke at jeg ikke nærer det allerringeste Haab om at de 7 Con-

certer ville samle Publikumselv om I fik Understøttelse andetsteds fra.
_
Det er jo en temmelig let Sag at faa Billetter til Musikf. "smaa" Concerter og ikke at tale om Cappellets 4 Kammermusik do.; saa at man deraf kan slutte at det vil være meget dristigt at forøge de existerende Concerters Antal

Med venlig Hilsen er jeg Din hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

Copenhagen

Rigsarkivet