Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1895-12-05

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

5-12-95

Kjære Hr. Etatsraad Dahlerup
Tak for Deres lille Kort, blot De nu snart maa blive fuldkommen rask.
Jeg har bedet Langballe om at sige Dem at det allerede nu viser sig at Renaissance samlingen er for stor til at kunne faa Plads i den ene af de større Afdelinger af Ovenlyssalen i Nordfløien. Vi ville blive nødte til at indtage det midterste Stykke, som var bestemt til Theophilus Hs og Carstens Monumenter, til Renaissancekunst.
Jeg ser dog kun heri en Vinding; thi naar jeg undertiden nøiere har villet tænke efter hvorledes Th Hs og Cs Mindesmærker skulde bringes i Harmoni med Rummet, har jeg altid faaet en stærk Frygt for, at Rummene var for store og at det ikke skulde blive rigtig godt.
Jeg følte det som en Lettelse, at være fri for at tænke paa disse Rum anvendte til Forherligelse af de to Mænd.
Derimod finder jeg at den lille ”Blindtarm” i Corridoren udenfor Trappe paa første Sal vil egne sig fortrinligt.

Jeg tænker mig Carstens i Blindtarmen paa Sydfløien og Theophilus i Blindtarmen paa Nordfløien.
Men derom nærmere mundtligt.
Men nu kommer en værre Historie.
Paa den Tegning, som Langballe har sendt mig til at ordne Skulpturerne i Barrias' Sal er der viist Pilastre hele Veien paa Væggene. Det er ganske umuligt at have Pilastre paa disse Vægge. De maa være ganske glatte.
De kan selv begribe

at disse Pilastre ville komme slemt i Veien ved Opstillingen af Statuerne.
Bagvæggen (og helst ogsaa Vinduesvæggen) maa være glat.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv