Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-06-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

9-6-88

Kjære Hr. Prof. Dahlerup

Tak for Skizzen til Fanen. Jeg indrømmer at "Statua del Adorante" kan have sine Ulemper - navnlig paa Grund af dens Nøgenhed.
Men Porten tilfredsstiller mig heller ikke. Den er mig for massiv som Decoration paa en Fanedug.
Hvis vi havde en Rafael vilde jeg lade ham tegne en hvid Engel bedende og derunder sætte ora et labora. Bloch og Jerndorff ?
[utydeligt ord]

Man kunde ogsaa nøies med at sætte [tegning af svastika] i Midten af Dugen med en riig Arabesk uden om, dette var dog bedre til Bagsiden.
Men lad os tænke derpaa maaske faar vi flere Ideer.
Disse Linier have en anden Hensigt.
Kirkeinspectionen for Sct Olai Kirke (Hovedkirken) i Helsingør har henvendt sig til mig for at faa et Spiir

paa Kirken.
Jeg har svaret at jeg vil vil give dem 2 Kroner for hver ti Øl jeg sælger i Helsingør.
Dette er for Tiden næsten Intet men er dog altid et Grundlag.
Jeg har endvidere svaret at Kirkeinspectionen skulde formaa Architecter til at fremsende løse Skizzer til Spiret og at disse ikke behøvedes at honoreres. Iblandt

disse Skizzer kunde man saa vælge de bedste og indbyde de paagjældende Architecter til Concurrence.
Corcurrencearbeiderne skulde honoreres undtagen det som blev antaget til Udførelse.
Jeg holder paa at Spiret skal være saa skjønt som mulig og maa opføres af Træ tækket med Kobber i Chr. IV Stiil eller en maaske endnu ædlere Renaissance Stiil.

De er Mand for at gjøre noget smukt der !

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv