Menu

Results: 34

1901-07-20

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1901-07-20

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

brev#2

1901-08-03

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ informerer Tegner om, at han har aftalt et møde med Dahlerup.

1902-07-31

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

Følgeskrivelse til udbetaling af et à contobeløb på 2000,-

1902-12-12

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ ønsker Tegner god bedring og benytter lejligheden til at rose hans talent.

1903-06-11

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ sender en udbetaling på 2000,00

1903-09-03

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1903-09-07

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

Udbetaling for gravmonumentet 'Uxori optimae'

1903-11-26

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

Afventer transskription

1903-12-04

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ bedømmer Tegners statue af Ødipus og råder ham til at beskæftige sig med portrætkunst. Hans store allegoriske gruppe…

1904-02-29

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ er glad for, at Tegner har opgivet at lave store poetiske grupper. CJ sender Tegner 1000 francs og beder, sammen med…

1904-03-09

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ glæder sig over, at Tegners helbred er bedre. Han beder Tegner om at undersøge hvilken type marmor Merciés gravmonum…

1906-09-10

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1906-09-18

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1906-10-09

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ takker for tilsendelsen af et foto

1907-12-01

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ takker for indbydelsen til at se skitsen til Tegners "Folket bærer Danmarks Krone" og kommer med sin uforbeholdne me…

1909-04-05

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1910-09-12

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ beklager, at han ikke kan erhverve Tegners Ødipus monument.

1910-10-10

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen skriver om sin idé med Danserindebrønden og forbilledet i Dogepaladset i Venedig.

1910-10-10

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ uddyber sine tanker om en "Balletbrønd" og stiller Tegner frit m.h.t. udarbejdelse af en skitse. Han foreslår Tegner…