Menu

Results: 21

1910-09-30

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen sender en beklagelse over ikke at Ny Carlsberfondet ikke kan hjælpe til Oscar Matthiesen

1912-01-04

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th. Oppermann henvender sig til Oscar Matthiesen, for at høre om han måske vil udføre et arbejde til det tomme felt ove…

1912-01-10

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann sender nogle mål til Oscar Matthiesen i forbindelse med udførslen af rytterfrisen.

1912-01-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann skriver til Oscar Matthiesen, at A.P Weis og resten af bestyrelsen er betænkelige ved frise-projektet.

1912-01-31

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th. Oppermann skriver til Oscar Matthiesen, at Carl Jacobsen endnu er for syg til at mødes, men at han gerne må forbere…

1912-05-27

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen godkender Matthiesens kartoner til rytter-og Valkyrie friserne. Han frygter dog, at der bliver ballade i …

1913-05-11

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen har ikke noget mod at Matthiesens friser omtales i Politiken. Der bliver vrøvl alligevel i dette Vrøvlets…

1913-07-19

Herman Kähler

Oscar Matthiesen

Hermann Kähler sender et tilbud til Matthiesen på udførelsen af en enkelt frise.

1914-02-07

Helge Jacobsen

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen skriver til Oscar Matthiesen at han gerne må bestille den anden frise til Glyptoteket.

1914-03-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

NCF's direktion mener ikke, at Oscar Matthiesen bør have restbeløbet for kartonerne udbetalt endnu.

1914-03-24

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann argumenterer for, hvorfor Matthiesen kun skal have halvdelen af honoraret for udførslen af den anden karto…

1914-04-22

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann beder Matthiesen om en udtalelse om hvorvidt Kählers arbejde er færdigt, og hvordan friserne vil blive afl…

1914-04-29

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann beretter om, at man fra direktionens side er blevet opmærksom på, at frisen har været færdig i ca. 7 måned…

1914-11-06

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann meddeler at Matthiesen må stå for forbedringen af frisen hvis han vil, og at bestyrelsen ikke vil afholde …

1914-11-06

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Oppermann informerer Matthiesen om, at Valkyriefrisen vil blive taget ned så hans ønskede forbedringer kan udføres. Og …

1915-05-07

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Oppermann beder Matthiesen vedstå sin godkendelse af Kählers udførelse af friserne.

1915-05-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Oppermann beder Matthiesen om at overvære en prøve-ophængning af Rytterfrisen i Glyptotekets have den følgende dag.

1920-01-28

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondets direktion udtrykker at de intet ansvar føler for at se Matthiesens friser færdiggjort og ophængt, m…

1920-01-28

Frederik Poulsen

Oscar Matthiesen

Frederik Poulsen forsøger at afslutte sagen om friserne ved at sende Matthiesen resthonoraret for hans arbejde.

1945-05-17

Ny Carlsbergfondets Direktion

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet afviser at genoptage sagen om opsætning af Valkyriefrisen på Glyptotekets facade.