Menu

Results: 14

1879-11-21

Julius Lange

Otto Rosenørn-Lehn

Julius Lange kommenterer Carl Jacobsens gave og nævner de franske skulpturer, der, efter hans mening, er de vigtigste, …

1882-05-08

Julius Lange

Carl Jacobsen

Julius Lange takker Carl Jacobsen for de tilsendte penge.

1883-03-15

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange skriver til Carl Jacobsen om erhvervelsen af Casali-sarkofagen. Han tilskriver Ingvald Undset og konsul C. A. Myh…

1884-12-08

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange er atter i økonomisk forlegenhed og beder Carl Jacobsen om hjælp.

1885-04-10

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange takker Carl Jacobsen for nogle pæne ord om teaterstykket "Hvorhen?", som ellers har fået dårlige anmeldelser.

1886-12-03

Julius Lange

Carl Jacobsen

Julius Lange beder meget direkte og ubeskedent Carl Jacobsen om økonomisk hjælp. Hans docentløn fra universitetet slår …

1886-12-04

Julius Lange

Carl Jacobsen

Julius Lange har dårlig økonomi og beder meget direkte Carl Jacobsen om hjælp.

1886-12-08

Julius Lange

Carl Jacobsen

Julius Lange takker for de 2000 kr, som Carl Jacobsen har sendt ham.

1887-01-02

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange agiterer voldsomt for, at Martin Nyrop og A.P. Weis kommer med på den forestående ekspedition til Grækenland.

1887-01-09

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange meddeler Carl Jacobsen, at han af private (huslige) årsager ikke kan deltage i Grækenlands-ekspeditionen.

1887-02-13

Julius Lange

Carl Jacobsen

Julius Langes betingelser for at deltage i ekspeditionen til Grækenland underskrevet af Carl Jacobsen.

1887 maj

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange spørger Carl Jacobsen, om han skal gå videre med at undersøge muligheden for at erhverve noget fra Villa Ludovisi…

1887-06-07

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange har truffet Hegermann-Lindencrone, der mente, at det nok var muligt at købe noget fra Ludovisi samlingen.

1889-01-28

Julius Lange

Carl Jacobsen

Borgmester Hansen har på kommunens vegne bedt et udvalg bestående af professor Carl Bloch, docent Julius Lange, profess…