Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-11-21

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

21-11-1888

Hr Etatsraad H.N. Hansen
Jeg har tilsagt Etr. Meldahl til Møde hos Dem Kl 2½ paa fredag 23 de ds.
Heldigviis har jeg ikke skrevet til Hasselriis og skriver altsaa ikke til ham men jeg har rigtignok allerede meddelt hans Venner, som jeg tilfældig har seet, Udfaldet af vor Beslutning.
Til Paris havde jeg jo skrevet og meddelte Dem jo igaar at Cain havde accepteret vort Betalingsvilkaar.
Da den Sag er afsluttet har jeg ikke mere at skrive til Paris om
Ifølge Deres igaar udtalte Ønske har jeg herved Fornøielsen at meddele Dem Betalingsvilkaarene
Juni 1889 fr 3000.
Decb - - 3000
Juni 1890 - 6000
Decb. 1890 - 8000

(de 6000 Kroner af den franske Udstillingsfond ere indbetalte).

Deres hengivne
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Legatet "Albertinas" brevpapir

Copenhagen
Ferdinand Meldahl

Kopi i Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum; original i Ny carlsbergfondets arkiv