Menu

People

Hans Nicolai Hansen

Politiker, borgmester og medlem af legatet "Albertina"s og Ny Carlsberg Glyptoteks første bestyrelse.
Dansk biografisk leksikon

Facts

H. N. Hansen

1835-1910

politiker, Borgmester, Etatsråd

Danish