Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1922-01-02

Recipient

Kai Nielsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

2 Jan. 1922.

Kære Hr. Billedhugger Kai Nielsen!
Tak for Deres venlige Nytaarsbrev med de gode Ønsker, som jeg af Hjærtet gengælder, idet jeg takker Dem for Deres elskværdighed og Taalmodighed under Samarbejdet i 1921.
Da jeg stadig ikke kan faa Billedhugger Elo, der som Glyptotekets Konservator har et vist Ansvar for Tingenes Fremtid, til at godkende Deres Forslag og hverken Direktør Jacobsen eller jeg ønsker at tage Valgets Ansvar, foreslaaer jeg, at vi enten venter med Voksningen til Foraaret, naar Sejlet er taget ned,

idet De dog vil faa Lov til at give Soklen forneden og indtil Vandlinien det af Dem foreslaaede Overtræk af Voks, Parafin og Terpentin Blanding, eller, hvis De insisterer paa hurtig Afgørelse, at vi sammenkalder til Direktionsmøde Torsdag den 12 ds kl. 10 Form., hvor der baade De og Elo faar Ordet.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen