Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1919-02-01

Sender

Asta Møller

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

6 Avenue de la Motte
Picquet Paris
le 1 Fevrier 1919

Hr Helge Jacobsen
Mr Marseille har opsøgt mig idag for at meddele mig at maleriet af Gauguin fra Taiti som De ønskede at købe for 35 eller 38 tusind franc i August maaned kan rimeligvis faas til køb - da den mand der købte det - ikke er uvillig til at sælge for øjeblikket - men han forlanger et tilbud! Han lader det nok ikke gaa under 40 tusind - x) Gauguin kalder det billede "Never more". Det var udstillet paa Gauguin retrospective udstilling paa Salon d'automme -.
Jeg har fundet et, der er fra Taiti ogsaa, og som har været købt directe hos Gauguin af den nuværende proprietær- Det er af den grund lidet kendt af købmændene. Det er 83 cent højt og 1,30 cen. langt. Billedet repræsentere[r] en nøgen Taiti kvinde - næsten legemstørrelse. Hun ligger paa en 'ancien lit taitiez' decoreret med dybe rige farver. Under hende et blaat

2)
stof - gul pude under hovedet - og det spiller imod nogle pragtfulde røde farver og hendes ....Bag hende er der, som en aaben veranda blaa himmel - hvide skyer og decorative apprioser??, der e to decorative personer i baggrunden - og en sælsom fugl paa balustraden. Jeg faar photografiet en af de første dage og skal straks sende det. Le proprietaire vil have 60.000 francs, det er en god pris - men det er ogsaa et stort og definitift billede. I tilfælde af at De vil købe vil De nok telegrafere hurtigst muligt. Jeg har fundet den "rede" hvorfra de tre bois sculpté stammer, som De har købt- Jeg har rendes-vous med ejeren om 8 ndage - for at se, hvad han har. Mr Domtan?? aldrig villet sige mig hans navn - derfor kan jeg nu uden scrupler træde i directe forbindelse med ham. Vil De sige til Hr Frederik Poulsen at jeg skal svare ham om et par dage. Saa saare jeg modtog hans brev opsøgte jeg Hr Schøller, der netop er i Paris i denne tid-. Han er ikke ejeren af Daumiers 'Saupe'
[på langs:] Jeg har glemt at tilføje at "The National Gallery de London har lyst at købe "never more" - Det gælder altsaa om at gaa hurtigt tilværks.

3)

Det er Mr Zubolaff, der besidder det. Uheldigvis er alle de breve jeg skrev til Schöller forrige aar - da De bad mig om prisen paa "la soupe" gaaet tabt - og derfor blev alle mine forespørgsler uden svar. Min mand havde ikke opgivet Mr Zubolaff som proprietær - men Mr Schøller ellers kunde jeg jo straks have henvendt mig til ham. Uheldigvis har Stockholms nationalmuseum opsporet Mr Zubolaffs adresse, og for 8 dage siden har det meldt sig som køber par telegram. Zubalaff forlanger 40.000 net - men endnu er der ikke indløbet svar. Er Glyptoteket køber til den pris? Hvis det Stockholmske museum falder fra? Mr Schøller har lovet at lade mig vide udfaldet-. Maaske kunde De lade mig vide par telegram, om de vil købe til 40.000 for at jeg straks kan byde ham den pris - i tilfælde af at Stock. Museum ikke bestemmer sig straks - Alle kunsthandlere venter Hr Etatsraad [på modsatte ende af papiret] Hansens besøg - han er modtaget som en lille "Gud"- De vil alle søge at træde i forbindelse med ham - og sætter deres godt ... til Etatsraaden.
Med venlig hilsen Deres forbundne
Asta Möller

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris
Copenhagen

Glyptotekets arkiv