Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1895-01-23

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Sarcophaghovedet fra Sidon kostede fr. 1.250 [tilføjet med blyant af Carl Jacobsen]

Consulat Royal de Danemark en Syrie.
Beyrouth,
le 23 Januar 1895.

Kjære Herr Jacobsen.
Hermed tillader jeg mig at sende Dem Fotografiet af et Hoved, som er et Stykke af Laaget af en Sarcophag; det er i sort Granit ("Syenit" ?) som Sarcophagen af Echmounazar i Louvre, den stammer fra Amrit og er nu i Tartus, derfor sandsynlig: Phönesisk. Eieren forlanger £ 100 for Stykked, ombord paa et Dampskib til Triest eller Marseille.
Skulde De Ønske at kjøbe Stykked, beder jeg at lade mig det vide; jeg finder Priesen meget for høi, og man kan vistnok handle, naar De vil have den Godhed at lade mig vide, hvor meget De vil give for Stykked.

Dersom De befrygter, at Stykked ikke er Ægte, skal jeg gjærne tage til Tartus og see paa det, førend De kjøber det.
Jeg er i Eftermiddag beskjæftiget med at faa et Par spættede Hyæner fra Libanon (en han og en hun) ombord paa et Svensk Dampskib, som vil tage dem til Marseille for at sendes hjem til vor Zoologiske Have, som jeg har skjænked Dyrene.
De havde den Godhed for nogle Aar siden at skjænke mig et Album med Fotografier af Samlingen i Glyptotheket; da De jo har faaet senere mange skjønne Sager, vilde jeg være taknemlig for Fotografier af disse for at opbevares i Albumen.
Hjertelig Tak for Lykønskninger. Vi ere stedse Alene i Beyrout, Børnene ere Alle borte for at fuldende deres Studier, Drengene ere i Tydskland og Thyra i Schweiz.
Med mange kjærlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen fra min Hustru og mig selv - forbliver jeg med Særdeles Høiagtelse
Julius Løytved.

Facts

PDF
Letter

Danish

Beirut

Det danske konsulats brevpapir

Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895